NABÍDKA SLUŽEB V OBORU ÚČETNICTVÍ

Vedení účetnictví

Je určeno nejen pro všechny právnické osoby a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, ale i pro občany, kteří potřebují ekonomické a účetní služby.

Své služby přizpůsobujeme požadavkům klienta, dle jeho potřeb a povinností vyplývajících ze zákona.

 • Vedení účetnictví pro podnikatele upravuje Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláška

č. 500/2002 Sb., České účetní standardy a mnoho dalších předpisů.

Vedení účetnictví zahrnuje zejména:

 • kompletní vedení účetnictví v rozsahu dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších prováděcích předpisů
 • zpracování podkladů k přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení
 • sestavení roční účetní závěrky v povinném rozsahu včetně všech povinných výkazů
 • zpracování podkladů k přiznání k dani z příjmů, zpracování ostatních daňových přiznání dle podnikatelské činnosti

Daňová evidence

Daňová evidence je určena pro fyzické osoby a drobné podnikatele, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, jejich roční obrat ze samostatné výdělečné činnosti dle §7 je nižší než 25 mil. Kč ročně.

Daňová evidence zahrnuje zejména

 • zaevidování dokladů do peněžního deníku
 • vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí pro plátce DPH i neplátce DPH
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování podkladů k přiznání k DPH, kontrolního hlášení i souhrnného hlášení
 • zpracování podkladů k přiznání k dani z příjmů a ostatních daní

Zpracování mezd

Jestliže máte vlastní zaměstnance, zajistíme kompletní vedení mezd a personalistiky dle aktuálních právních předpisů včetně dodržování principů GDPR.

Vedení mezd a personalistiky zahrnuje zejména: 

 • měsíční výpočet a zpracování mezd
 • zpracování výplatních listin a výplatních pásek, platebních příkazů pro odvody i mzdy
 • zpracování platebních příkazů na úhradu mezd zaměstnancům a dále pro všechny odvody z mezd
 • zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • zpracování ELDP, mzdových listů
 • vyúčtování daní ze závislé činnosti, roční zúčtování daní
 • výpočet sazeb zákonného pojištění zaměstnavatele, případně přihlášení zaměstnavatele
 • příprava pracovních smluv a mzdových výměrů u HPP i DPP a DPČ
 • agenda spojená se zaměstnáváním cizinců
 • přihlašovaní/odhlašování zaměstnavatele a zaměstnanců k příslušným institucím

Daňová přiznání

Ve spolupráci s daňovým poradcem zajištění daňových přiznání a jejich elektronické odeslání, případně odevzání na úřad v listinné podobě.

Jsou to zejména tato přiznání:

 • daň z přidané hodnoty, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • daň z příjmů fyzických osob dle §6, §7, §9 a §10
 • daň z příjmů právnických osob
 • silniční daň
 • daně z nemovitostí
 • vyúčtování daní ze závislé činnosti, roční zúčtování daní, vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou
 • příp. ostatní daně

Služby pro Vás

Zajistíme také:

 • zastupování a komunikace s úřady
 • obsluha datové schránky
 • účetní poradenství a rekonstrukce účetnictví, případně nezávislá kontrola stávajícího účetnictví
 • zpracování EET
 • digitalizace výkazů pro státní orgány
 • účetní postupy, směrnice
 • zpracování účetnictví jak externě, tak i interně v místě působení klienta
 • předávání dokladů elektronicky, nebo osobně

Příjmy ze zahraničí

Jste fyzická osoba, která pracovala u zahraničního zaměstnavatele a máte povinnost podat daňové přiznání v ČR? Zpracujeme Vám Vaše celosvětové příjmy dle platných smluv.

www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

Copyright © OnlineUctovani.cz | Všechna práva vyhrazena